ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА БЛАГОЕВГРАД „МИСИЯ БЛАГОЕВГРАД“

Проблемите в нашата община са много и неглижирани години наред от управата на града ни. Този Благоевград не е онзи, който помним от нашето детство, от разказите на нашите предци и не е това, което си представяме днес. Виждаме все повече празни офиси, все по-малко млади хора, хаос в инфраструктурата, далечно ехо от духа и културата на нашия град, които изпълваха улиците ни. Боли ни, че нашите деца и внуци напускат града ни в търсене на по-добър живот.

Нека си го кажем честно- стигнали сме до края на една задънена улица. Да притежаваш експертен и управленски потенциал е само едно от условията да бъдеш успешен кмет. Човекът, който ще вдъхне нов живот на града ни и просперитет на хората, трябва да приеме всичко това за своя мисия и да се отдаде безрезервно на нея.

Благоевград трябва да се нареди до едни от най-добрите градове за живеене в България – по-красив, по-подреден, по- екологичен, град на образованието, културата и духовността. Не на последно място-град на развиваща се икономика, гръбнакът на Югозападна България

Мисия: справедлива и социална община

 • Ще направя преглед на общинския жилищен фонд и Наредбата за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища;
 • Ще разширя обхвата на социалните услуги за възрастните хора и хората с увреждания;
 • Ще работя в тясно сътрудничество с клубовете и сдруженията на инвалидите и хората с увреждания;
 • Ще подкрепям създаването на повече социални предприятия в общината;
 • Ще възродя клубовете на пенсионера във всеки квартал на града и в по-големите села на общината;
 • Ще създам система за работа на мобилни лекарски екипи за месечни профилактични прегледи в селата на общината;
 • Ще направя преглед на неизползваните сгради в общината, възможностите за тяхното обновяване и развитие на нужните социални услуги.
 • Ще осигуря инвеститор за изграждане на нов, модерен Дом за възрастни хора;
 • Ще подобря стопанисването на новия гробищен парк.

Мисия: демографски баланс

 • Ще осигуря финансова помощ за всяко новородено дете при ясни правила и критерии;
 • Ще изградя три детски градини в новите квартали на Благоевград;
 • Ще направя преглед на системата за прием в детските градини, ще осигуря нужното общинско финансиране на тяхната дейност и за намаляване на боря на децата в групите;
 • Ще бъдат освободени от такси деца на многодетни семейства, обучаващи се в общински школи и образователни центрове;
 • Децата и младите хора ще използват безплатно базата на спортните клубове в общината;
 • Ще утвърдя устойчива политика за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми за достъп до инвитро процедури;
 • Ще развивам последователна политика за стимулиране на изявените деца на Благоевград в различни области, чрез стипендии, финансова и организационна подкрепа за участие в конкурси, състезания
 • Ще превърна Благоевград в предпочитана дестинация на дигиталните номади – младите хора, които са заети във високотехнологичните индустрии, работят от вкъщи и търсят бягство от стреса в големия град;
 • Ще създам условия градът и селата наоколо да се превърнат в уютен дом за тези хора и местните хора.

Мисия: развитие на бизнеса и икономиката

 • Ще направя пълен преглед на общинската собственост – сграден фонд, общински фирми, земи, пасища, гори, терени, концесии и утвърдя ефективен модел на тяхното управление и контрол;  
 • Ще проуча инвестиционните намерения на собствениците на приватизираните индустриални активи на града с цел да ги приобщя към цялостната концепция за развитие на Благоевград като икономически център с висока добавена стойност;
 • Ще приложа опита на Свободната икономическа зона „Тракия“ при изграждането на Югозападна икономическа зона;
 • Ще осигуря професионално управление на общинските дружества и предприятия;
 • Ще съгласувам с работодателските организации и училищата промените в бъдещето на професиите и ще създам условия за промяна на набора от специалности в средните и висшите училища в общината, така че те да бъдат съобразени с нуждите на местния бизнес;
 • Ще организирам панаир –  изложение на малките и средни бизнеси; 
 • Ще прекратя утвърдената практиката на ин хаус (in house) договарянето при възлагане на обществени поръчки в общината, която води до изтичане на публични средства и създава корупционна среда;
 • Ще активизирам международни контакти на местно, национално и европейско ниво в търсене на чуждестранни инвеститори, на които общината ще съдейства ексклузивно;
 • Ще търся контакт и свържа в мрежа излезлите от Благоевград предприемачи в страната и чужбина;
 • Ще възстановя връзките с побратимените градове: Жилина – Словакия, Секешфехервар – Унгария; Батуми – Грузия, Обърн  – САЩ,  Солун – Гърция, Делчево – Северна Македония и ще търся нови чрез Европейската програма за побратимяване за обмен на опит и добри практики във всички области; за развитие на тематично и дългосрочно сътрудничество.

Мисия: дестинация Благоевград

 • Ще подготвя интегрирана маркетингова концепция за съвременен и качествен туристически продукт: Благоевград – целогодишна конгресна, туристическа, спортна и културна дестинация;
 • Ще създам условия за изграждане на подходяща инфраструктура за „дестинация Благоевград“;
 • Ще превърнем минералната вода като актив и предпоставка за развитие на спа туризма.
 • Ще дадем шанс за развитие на нови форми на спорт, както и на утвърдени  вече спортове в общината;
 • Ще създам условия Благоевград да бъде привлекателна ски зона, като ще работя активно за намиране на инвеститори за ски-пистата „Бодрост – Картала“ и за екологично изграждане на прилежащата лифтова и туристическа инфраструктура;
 • Ще създам предпоставки за публично-частно партньорство и ще привлека инвестиция за изграждане на модерна мултифункционална зала и зони за фестивални прояви;
 • Ще създам туристически маршрут „До Благоевград и напред“ – ще идентифицираме и възстановим интересни археологически и исторически обекти в селата на общината, които сега остават непознати и неизползвани;
 • Ще работя активно с БТС за включване на още обекти от общината в списъка на 100-те национални туристически обекта. Към момента това са само квартал „.Вароша“, черквата „Въведение Богородично“ и Регионалния исторически музей; 
 • Ще създам електронно приложение, което на едно място и навреме да дава информация за всички  събития в общината;
 • Ще маркетирам и рекламирам активно Благоевград и общината на национално и международно равнище със средствата на съвременната комуникация – отделна електронна платформа „дестинация Благоевград“, както участие в национални и международни туристически и експо форуми
 • Ще създам Обществен съвет, който да подпомага и ускори развитието на общината в тази посока, заедно с различните организации, имащи отношение по въпроса

 

Мисия: финансова устойчивост

 • Ще предприема мерки за намаляване на финансовия дефицит на общината, който вече застрашава нейната финансова стабилност;
 • Ще направя експертен и задълбочен анализ на всички задължения и заеми;
 • Ще работя за по-благоприятни условия и данъчна среда, които да стимулират бизнеса;
 • Няма да увеличавам местните данъци и такси, а ще ги управлявам по-ефективно;
 • Бюджет 2024-та ще е бюджет на стабилността, развитието, иновациите, ориентиран към хората и бизнеса;
 • Ще намаля таксата смет за юридическите лица и ще въведа нов начин за изчисляването й за гражданите, като го свържа с цялостния процес на управление на отпадъците: разделно събиране, депозитна система, модерно депо;
 • По време на кампанията за плащане на местните данъци и такси ще осигуря мобилни екипи от общински служители в по-големите села на общината;
 • Ще формирам отделен бюджет за всяко село на общината;
 • Ще използвам всички възможности на национално ниво и местното управление за привличане на допълнителни средства от европейски и национални фондове.

Мисия: красив Благоевград и зелена община

 • Ще активизирам ролята на главния архитект и ще създам Обществен съвет от експерти по възстановяване и развитие на градската среда и инфраструктура;
 • Ще търся решение на проблема с незаконното строителство, презастрояването и с намаляването на зелените площи;
 • Ще прекратя хаоса, застрашаващ архитектурния облик на града – ще проуча и приложа утвърдени урбанистични модели и изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на града;
 • Ще работя за това парк „Бачиново“ да се запази като „белия дроб“ на града и ще прекратя порочните практики за неговото застрояване;
 • Ще активирам европейски и национални програми и фондове, с които да подобря средата и инфраструктурата;
 • Ще ремонтирам приоритетно разбитите общински пътища, уличната мрежа в града и селата;
 • Ще разширя инфраструктурната среда за хора в неравностойно положение и хора с увреждания;
 • Ще обновя зелените паркови зони и междублоковите пространства;
 • Ще изграждам зелени пояси навсякъде, където е възможно;
 • Ще създам проект „Екологичен Благоевград“ с фокус върху качеството на атмосферния въздух, намаляване на количеството емисии прахови частици и поставяне на филтри за улавяне на прахови частици при инсталации с твърдо гориво;
 • Ще продължим със  санирането по програмата за енергийна ефективност и по европейски стандарти;
 • Ще създам условия за разделно събиране на отпадъците и ще работя активно с хората от общината за промяна в отношението и смисъла от разделно събиране;
 • Ще включа Благоевград в програмата „Zero Waste Europe Cities“ за град с нулеви отпадъци;
 • Постепенно ще внедря на всички нива концепцията „Умен град“ –системи за набор и анализ на данни, които ще прилагам в автоматизацията в редица сфери – градски транспорт, енергийна ефективност, улично осветление, ВиК мрежа, управление на отпадъците и др.

Мисия: подреден град

 • Ще намеря решение на проблема с паркирането пред поликлиниката и болница „Пулс“;
 • Ще изградя нови обществени паркинги с подходящ капацитет;
 • Ще наложа строг контрол по спазването на общинската Наредба за реда и условията за престой и паркиране на ППС на територията на община Благоевград;
 • Ще актуализирам общинската транспортната схема с цел по-добра свързаност, безопасност и удобство за хората;
 • Ще изграждаме инфраструктура от нови и добре свързани велоалеи по европейски стандарт – безопасни за техните ползватели, пешеходците и автомобилния транспорт;
 • Ще подобря управлението и контрола върху синята зона в града.

Мисия: образование

 • Ще подпомагам STEM проектите на средните училища в Благоевград;
 • Ще променя поетапно облика на съществуващите детски градини и училища за създаване на по-уютна и интерактивна среда;
 • Ще подпомагам учебните и детски заведения за участие в проекти, за подобряване на материалната база, за повишаване на квалификацията на персонала;
 • Ще оказвам подкрепа в осигуряване на интернет покритие и технологично оборудване във всяко учебно заведение.
 • Ще подпомагам партньорствата на университетите с българските общности в Украйна, Молдова, Бесарабия, Северна Македония, Албания с цел привличане на студенти в Благоевград;
 • Ще утвърждавам ролята на средните и висшите училища за образоване на младите хора, за партньорство в анализа и откриване на решения за проблемите на Благоевград.
 • Ще създам Обществен съвет от учители, академичната общност и млади хора в подкрепа на „Мисия: образование“

 

Мисия: Благоевград – съвременен културен и духовен център

 • Ще направя задълбочен анализ на състоянието на културната и духовна дейност в общината, съставите и културната инфраструктура;
 • Ще направя широка обществена дискусия с изтъкнати и млади творци от общината, за да чуя проблемите пред културните гилдии;
 • Ще отблокирам дейността на Общинския фонд „Култура“ за финансиране на културни проекти на местните творчески гилдии и отделни творци;
 • Ще подпомагам работата им по европейски програми и проекти;
 • Ще насърчавам дейности и инициативи, насочени към опазване на националните и местни културни традиции и те ще бъдат  част от общинския  културен календар;
 • Ще утвърдя нова културна марка на Благоевград, възползвайки се от натрупания до сега опит и традиции. Ще потърся подкрепа от творческите гилдии и обществеността за нови формати;
 • Ще работя за Благоевград като национален и балкански център за младежко изкуство, култура и фестивални прояви;
 • Ще подкрепя всяко добро партньорство между бизнеса и общината за развитие на местни фестивали;
 • Ще осигуря средства за ремонт на сградата на Регионалния исторически музей и ще стартирам проект за дигитализация на архива и изкуството в него, както и програма за модерно управление;
 • Ще използвам много по-активно потенциала на всички културни и образователни институти в общината,  за да  обогатим културния календар с нови пространства и модерни форми на изкуството;
 • Ще продължа строителството на храма „Св. Мина“ в района на общинския пазар в Благоевград;
 • Ще изградя православен храм в района на новия гробищния парк;
 • Ще подкрепя реконструкцията и възстановяването на стенописите в църквата „Въведение богородично“ в Благоевград, която е  паметник на културата с национално значение;
 • С молитвено застъпничество ще работя за канонизацията на Неврокопския митрополит Борис като свещеномъченик

Мисия: здравеопазване

 • Съвместно с директорите на общинските и частни болници и работещите в системата на общинското здравеопазване ще търся решение, включително и на национално ниво на проблема с недостига на медицински кадри;
 • Ще подпомагам приоритетно започналата подготовка на медицински сестри в ЮЗУ- Благоевград;
 • Ще проуча и приложа утвърдени вече общински модели за финансова подкрепа за обучение на млади хора в медицинските специалности с ангажимент те да се върнат в местната болница;
 • Ще създам условия за повече денонощни аптеки в града;
 • Ще стартирам общинска програма за младежка превенция срещу зависимостите;
 • Ще поддържам общински фондове за подпомагане на граждани, които се нуждаят от скъпоструващо лечение.

Мисия: любителски и професионален спорт

 • Ще направя цялостен анализ на съществуващата спортна инфраструктура и на базата на това ще създам план по възстановяване на наличната и изграждане на нова съвременна инфраструктура;
 • Ще създам клуб „Легендите“ с бивши легендарни футболисти на клуб „Пирин“, които да бъдат естествените посланици на спорта и Благоевград у нас и в чужбина;
 • Ще осигуря целево финансиране на спортните клубове в общината;
 • Ще ремонтирам и отворя за хората градския плувен басейн и аквапарка;
 • Ще проуча възможностите за изграждане на нови велоалеи, спортни и фитнес площадки и за разширяване на достъпа за хора с увреждания;
 • Ще разкрия спортно училище и повиша ролята на спортния интернат;
 • Ще проверя разговори с ПАОК в Солун за инвестиране във футболния клуб „Пирин“;
 • Ще утвърждавам Благоевград като домакин и отличен организатор на национални, европейски и световни състезания по различни спортове.

Мисия: приветлива община

 • Ще прилагам принципите и стандартите на доброто управление и на предоставяне на общинските услуги на гражданите на общината;
 • Ще повишавам компетентността и капацитета на администрацията в полза на гражданите;
 • Ще използвам потенциала на гражданските организации и местната общност за постоянен диалог по проблемите на общината;
 • Ще премахна кухите длъжности в общинската администрация и ще осъвременя нейната структура;
 • Ще дигитализирам общинските регистри и ще свържа услугите на общината в единна електронна платформа, която да подобри скоростта и качеството на услугите по електронен път;
 • Ще създам високи стандарти за общуване на местната администрация с гражданите;
 • Ще утвърдя конкурсното начало за общинските кадри като водещо при избора им;
 • Ще спазвам стриктно деня за прием на кмета и ще организирам един път в месеца изнесени приемни в кварталите и селата на общината;
 • Ще изповядвам принципите на открито и професионално управление. Активно ще използвам различни информационни канали, за да информирам жителите на общината как се решават значимите въпроси и на каква цена; как се използват обществените фондове и как е защитен обществения интерес.
 • Ще бъда кмет на всички граждани на общината, като ще спазвам принципа на равнопоставеност. Ще премахна лобизма като форма и предпоставка за корупция в общината.

Мисия: сигурен Благоевград

 • Заедно с експерти ще анализирам нивото на охрана и сигурност в общината;
 • Ще разширя съществуващите и ще изградя нови зони за видеонаблюдение в районите на детски и учебни заведения, паркове, пазари, подлези и други обществени пространства;
 • Ще осигуря системното взаимодействие между кметовете и полицията във всяко населено място;
 • Ще насоча дейността на общинския инспекторат към ефективна  грижа за реда и спокойствието на хората и  опазване на общинското имущество;
 • Ще подпомагам утвърждаването на доброволния отряд от граждани за действие при кризисни ситуации, тяхната подготовка, оборудване и екипиране;
 • Ще организирам редовно почистване и друга  превантивна дейност за намаляване на риска от наводнени, свлачища и горски пожари – системно поддържане на речните корита, почистване на дерета, отводнителни канали,  улични шахти.
 • Ще поддържам в изправност системите за ранно оповестяване при бедствия;
 • Ще предприема мерки за хуманно намаляване на популацията на бездомните животни, ще изградя европейски приют за кучета и интернет платформа за международно осиновяване на кучета;
 • Ще работя за съвременен и добре оборудван технологично оперативен център за наблюдение на сигурността, охраната и спокойствието на гражданите и гостите на общината