ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ ДАДОХА ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНИТЕ ИДЕИ В ПРОГРАМАТА НА НИКОЛАЙ ШУШКОВ

Подкрепа за предизборната програма на независимия кандидат за кмет Николай Шушков и специални адмирации за Мисия: справедлива и социална община“ дадоха граждански организации и сдружения на среща с кандидат-кмета с номер 74 в бюлетината.

Двете страни декларираха готовност за активно партньорство, като Николай Шушков изказа възхищението си от упоритата и целенасочена работа на гражданските организации и ги нарече „жизненоважни за демокрацията“.

НПО-тата, на свой ред, очертаха основните социални проблеми на града, по които очакват бъдещият кмет да бъде много активен: да промени враждебната градска среда за хората с увреждания, да постави повече звукови сигнали за незрящите на светофарите, да пригоди детските площадки и за  деца в неравностойно положение, да се погрижи за повече центрове за рехабилитация на хората в неравностойно положение и особено за децата с церебрална парализа.

„С подкрепата на ЮЗУ и с ваше участие ще търся възможности за въвеждане на дуалното обучение и в социалните професии, както и за други иновации в социалната дейност с цел повишаване на качеството и обогатяване на социалните услуги“, каза Шушков пред НПО-тата.

Те не подминаха и проблемите със задръстените улици, разбитите тротоари, превзети от автомобили и интензивния трафик. Отново бе поставен и въпросът за справяне с бездомните кучета и изграждане на нов съвременен приют.

Николай Шушков отбеляза, че тези въпроси му се поставят на всички срещи и посочи конкретните си решения по тях, набелязани в предизборната програма.

„Ще се опра на опита и ресурса, който имат гражданските организации в идентифициране на различни проблеми и в търсенето на най-добрите решения за просперитета на Благоевград и на хората“, категоричен бе Николай Шушков.