НИКОЛАЙ ШУШКОВ: ПЪРВАТА МИ ЗАДАЧА КАТО КМЕТ ЩЕ БЪДЕ ДА НАСОЧА ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИИ В КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА РЪКА

Проблемът с липсата на квалифицирана работна ръка и на добро заплащане е крещящ в Благоевград.  Общината трябва спешно да насочи усилия в партньорството с бизнеса и училищата с цел да разширява обхвата на дуалното обучение.

Това каза независимият кандидат за кмет на Благоевград Николай Шушков, който е номер 74 в бюлетината, пред работниците от трудово производителна кооперация (ТПК) “Нов свят. Предприятието е с над 70 годишна история, с традиции в шивашките услуги и стоки за бита. Сега е специализирано в производство на дамско облекло.              

Шушков отбеляза, че ще подкрепи договор за сътрудничество между общината и ТПК-ции като представители на социалната икономика. Това ще даде допълнителни възможности за развитие на бизнеса и за уплътняване на базата, което ще доведе до още приходи и съответно до увеличение на заплатите.

В конструктивната среща хората дадоха подкрепя за програмата на Николай Шушков и поискаха общината да е активната страна в помощ на тази кооперация по изграждане на фотоволтаична система на покрива на сградата и подобряване на нейната енергийна ефективност, което има пряко отношение и към условията на труд.

Шушков пое ангажимент пред тях и за решаване на проблема със събирането и извозването на текстилния отпадък от производството. „Ще определим място за специалните контейнери и ще подкрепим намирането на специализирана рециклираща фирма“, каза още той.