СМЕТИЩЕТО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ БЕ СРЕД ТЕМИТЕ НА СРЕЩАТА НА НИКОЛАЙ ШУШКОВ С ЖИТЕЛИТЕ НА С. ИЗГРЕВ

Жителите на благоевградското с. Изгрев поставиха пред кандидата за кмет на Благоевград с номер 74 в бюлетината Николай Шушков въпроса за сметището за строителни отпадъци край селото и неяснотата  на  неговия статут. Николай Шушков пое ангажимент след изборите, заедно със експерти от РИОСВ, да анализират реалната ситуация и да се приложи законът. „Трябва да изберем място за ново сметище за строителни отпадъци, но не за изхвърляне, а за тяхното депониране и рециклиране, каквато е европейската практика“, каза Шушков, който е независим кандидат за кмет, издигнат от Инициативен комитет и подкрепен от БСП и Левицата.

По повод проблема с боклука и сметоизвозването Шушков поясни, че ще огледа как се формира такса смет в момента. „Парите от такса смет не могат да се изразходват за нищо друго освен за сметосъбиране и сметоизвозване и точно затова тя трябва да е точна. Предстои да влезе в сила европейска директива, която ще промени начина на формиране на такса смет – не върху данъчната оценка на имота, както е сега, а на принципа „замърсителят плаща“, т. е. според количеството генериран боклук.  Това налага да се подготвим и да създадем условия и система за отчитане на боклука на всяко отделно домакинство или фирма. Което означава разделно събиране на отпадъците и системни усилия за тяхното намаляване“, каза Шушков.

В присъствието на кмета на селото Йордан Китанов Шушков се застъпи за това селата да имат отделен бюджет. Той смята, че трябва да се потърси финансиране през европейски и национални програми, за да се изградят двете игрища – за футбол и комбинирането за волейбол и баскетбол, чиито разрешителни за строеж изтичат през 2024 г, а средствата за изграждането им са непосилни за общината.

Хората от селото се оплакаха, че заради слабата, мудна и незаинтересована общинска администрация три месеца не са стигнали да се направи ПУП  за разширяване на гробищния парк и да се купи мрежа за ограда на гробищата. Накрая хората сами събрали пари за нея.

Шушков пое ангажимент да води целенасочена и конкретна политика за развитие на селата, така че всяка година по нещо системно в тях да се обновява. „В кошера има мед, защото има ред“, с тези думи жители на Изгрев заръчаха на Николай Шушков да се върне в селото пак на 1 март за празника на местното читалище и вече заедно с целия си кметски  екип „да ни кажете какво сте заварили в Общината, кое е най-належащото и как ще се направи“.